:: Panduan Ringkas Memasang PC ::

Panduan berikut merupakan salinan daripada manual pemasangan yang dibekalkan oleh Gigabyte Motherboard apabila anda membeli papan induknya. Walaubagaimanapun, secara asasnya semua PC mempunyai cara pemasangan yang hampir sama. Mungkin berbeza sedikit dari segi struktur atau susunatur papan induk itu sahaja.

Berikut disertakan rajah-rajah ringkas yang melibatkan aktiviti pemasangan PC :

image1bmp.jpg
image2bmp.jpg
image3bmp.jpg
image4bmp.jpg
image5bmp.jpg
image6bmp.jpg
image7bmp.jpg
Advertisements